Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Szlak Cysterski

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK opracował projekt przebiegu małopolskiego odcinka południowo-zachodniego Szlaku Cysterskiego, który zostanie docelowo oznakowany, jako samochodowy szlak turystyczny.
Szlak Cysterski w Małopolsce w myśl zawartego porozumienia pomiędzy Województwami Dolnośląskim, Opolskim, Śląskim i Małopolskim oraz właściwymi gminami, na których obszarze znajdują się obiekty cysterskie, pocysterskie, bądź związane z cystersami, winien stanowić część międzyregionalnej trasy turystycznej – „Południowo – zachodniego Szlaku Cystersów”. Ze strony Woj. Małopolskiego podpisanie porozumienia nastąpiło w oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego nr 598/09 dnia 2 czerwca 2009 r.
Zgodnie z wym. porozumieniem przyjęto, że Szlak Cysterski w Małopolsce winien stanowić fragment ponadregionalnej trasy samochodowej  „Południowo-zachodniego Szlaku Cystersów”, która docelowo będzie oznakowana znakami E-22a i E-22b w obu kierunkach oraz znakami E-9 lub E-10 na dojazdach do obiektów cysterskich innymi drogami niż prowadzi szlak.
Przyjęto następującą koncepcję układu Szlaku Cysterskiego w Małopolsce:
1. trasa główna, ponadregionalna łącząca woj. śląskie ze świętokrzyskim biegnąca przez Wadowice – Myślenice – Pcim – Szczyrzyc – Wieliczkę – Kraków Mogiła – Miechów
2. boczna, nazwana podhalańsko – spiską stanowiącą wydłużenie trasy głównej i prowadząca z Lubnia pod Myślenicami – Ludźmierz – Trybsz – Niedzicę – Krościenko nad Dunajcem – Tymbark do Szczyrzyca.
Układ ten z jednej strony zapewnia krótki i dogodny przejazd na linii Śląsk – opactwa cysterskie Szczyrzyc i Kraków Mogiła – Świętokrzyskie z możliwością zwiedzania najbardziej interesujących na tej linii miejscowości; z drugiej zachęca do wydłużenia przejazdu prowadząc przez najbardziej malownicze i interesujące krajoznawczo i turystycznie obszary województwa.
Trasa głównej nitki Szlaku liczy 231,1 km, bocznej 150,1 km;  przy przejeździe Szlaku w wariancie trasy bocznej – 353,6 km.
Opracowane trasy Szlaku zyskały aprobatę Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz opactwa Cystersów w Krakowie Mogile. Wpisuje się ona również w projekt „Szlak Cysterski w Polsce” prezentowany na stronie http://www.szlakcysterski.org a zarządzany przez Radę Koordynacyjną złożoną z przedstawicieli zgromadzeń cysterskich i grono osób świeckich z terenu całego kraju.

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu