Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Przetarg


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Pcim – Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” - dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji ww. zadania.

Pobierz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOdpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim"

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: (Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z 18.09.2014 r.Zamawiający – Gmina Pcim – Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.: Zapewnienie stałego dostępu do Internetu wraz z usługami instalacji i konfiguracji oraz dostawą niezbędnego sprzętu w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” - dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji ww. zadania.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Informacja dotycząca unieważnienia postępowania przetargowego na dostawę i instalacje sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
 


Informacja dotycząca unieważnienia postępowania przetargowego na zapewnienie stałego dostępu do Internetu wraz z usługami instalacji i konfiguracji oraz dostawą niezbędnego sprzętu w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu