Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Patronat Wójta

ZASADY PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU WÓJTA GMINY PCIM

1. Honorowym Patronatem Wójta Gminy Pcim mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Gminy Pcim.

2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

3. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:

- logo Gminy Pcim
- informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Wójta Gminy Pcim.

4. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Wójta Gminy Pcim powinna być dostarczona do Urzędu nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Pcim
32-432 Pcim 563

5. Prośba powinna zawierać:

- nazwę przedsięwzięcia,
- datę przedsięwzięcia,
- krótki opis przedsięwzięcia,
- pełną nazwę organizatora,
- dane teleadresowe organizatora,
- uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym

Można również skorzystać z załączonego wniosku o Patronat Wójta Gminy Pcim.

6. Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez p. Paulinę Róg .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 012/274 80 50 wew.21.

7. Informacje o objęciu Honorowym Patronatem przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej lub elektronicznej. Podobnie jest z informacją odmowną.

WNIOSEK O PATRONAT

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu