Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Kontakt z urzędem

Adres - Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim
Telefon - Sekretariat: 12 274 80 50
Faks - Sekretariat: 12 274 87 54
E-mail - Sekretariat: info@pcim.pl lub sekretariat@pcim.pl
Strona internetowa: www.pcim.pl oraz www.gminapcim.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.wrotamalopolski.pl/bip/pcim

Urząd Gminy w Pcimiu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek: 8:00-16:00; Wtorek - Piątek: 7:45-15:45


Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Pcim
 W budynku Urzędu Gminy Pcim, I piętro, pokój nr 6.
Porady udzielane są po uprzednim ustaleniu terminu z Sekretariatem: tel. (12) 27 48 050, fax. (12) 27 48 754, email: info@pcim.pl

Wykaz telefonów wewnętrznych Urzędu Gminy Pcim dostępny po połączeniu z sekretariatem - 12 274 80 50
11 - Sekretariat
12 - Inwestycje
35 - Ewidencja ludności
15 - Księgowość
16 - Planowanie przestrzenne
17 - Świadczenia Rodzinne
18 - Działalność gospodarcza, handel, OSP, rolnictwo
19 - Ochrona środowiska, wywóz odpadów
21 - Promocja, BIP, NGO
22 - Biuro obsługi Rady Gminy Pcim
13 - Fundusze Europejskie
25 - Urząd Stanu Cywilnego
26 - Podatki
28 - Kasa
29 - Drogi, odśnieżanie, wodociąg gminny, numeracja domów
31 - Kadry


KASA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

KONTO 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001
- opłata skarbowa
- opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
- opłata za zużycie wody z wodociągu gminnego
- czynsz za wynajem lokalu lub dzierżawę nieruchomości gminnej oraz refakturowanie opłat za zużycie gazu i energii elektrycznej
- użytkowanie wieczyste nieruchomości
- podatki i opłaty lokalne /np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych/
- odsetki od nieterminowej regulacji zobowiązań
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
- opłata za udostępnienie danych meldunkowych

KONTO 50 8591 0007 0230 0000 0042 0014
- wadia przetargowe

 


Przejdź na górę strony
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu