Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności: Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim z dnia 4 maja 2017r

Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim  z dnia 4 maja 2017r
Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim z dnia 04 maja 2017 r. dotyczące opublikowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w celu dokonania jego konsultacji.
Wójt Gminy Pcim informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 12 stycznia 2017 r. publikuje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji w celu przeprowadzenia jego konsultacji społecznych.
 
Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 04 maja 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:
•    zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
•    zbieranie uwag ustnych;
•    ankiety.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 04 maja 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugpcim, stronie internetowej Gminy http://www.gminapcim.pl oraz w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Pcim .

Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 04 maja 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugpcim, stronie internetowej Gminy http://www.gminapcim.pl oraz w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Pcim .

Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Gminy Pcim, w pokoju 20.
Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej info@pcim.pl , fundusze@pcim.pl (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania uwag") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pcim w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2017 r.
Składanie uwag ustnych będzie możliwe w środy, w godzinach od 8.00 do 15.00 w okresie od 04 maja do 27 maja 2017 roku w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Pcim.

Formularz zgłoszeniowy  - kliknij-
Ankieta konsultacyjna      - kliknij-

 
 

Wróć na poprzednią stronę
 
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu