Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  informuje, że w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku będzie można złożyć Wniosek o przyznanie płatności na 2017 rok w godzinach 7.30 – 18.00 Natomiast  w dniach od 4 do 15 maja (w dni robocze) w godzinach 6.00-20.00 W sobotę 6 maja w godzinach 7.30 – 15.30 W sobotę 13 maja w godzinach 6.00 - 20.00 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami...

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Pcim z dnia 21 kwietnia 2017 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wójt Gminy Pcim informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 28 kwietnia 2017 r. udostępni projekt Gminnego Programu Rewitalizacji w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji. Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji...

 

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony i społeczeństwo o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2017 decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Wójta Gminy Pcim zmienionej decyzją Wójta Gminy Pcim dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pcim". oryginalna treść pisma -kliknij-

 

Zawiadomienie - XXXII Sesja Rady Gminy Pcim

Zawiadomienie - XXXII Sesja Rady Gminy Pcim

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu  27 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Pcim. Porządek obrad: 1.    Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Pcim. 2.    Przedstawienie porządku obrad. 3.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 4.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim. 5.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu...

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

Wójt Gminy Pcim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: I.    Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pcimiu, 32-432 Pcim 1186, II.    Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pcimiu, 32-432 Pcim 564 1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, określone  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek...

 

Termin składania wniosków o przyznanie płtaności za rok 2017!

Termin składania wniosków o przyznanie płtaności za rok 2017!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie...

 

Sekcja Badmintona zaprasza wszystkich chętnych na Otwarte Mistrzostwa Myślenic w badmintonie w singlach, deblach oraz mikstach 2017

Sekcja Badmintona zaprasza wszystkich chętnych na Otwarte Mistrzostwa Myślenic w badmintonie w singlach, deblach oraz mikstach  2017

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,UKLEJNA’’ w Myślenicach, Sekcja BADMINTONA - zaprasza wszystkich chętnych na Otwarte Mistrzostwa Myślenic w badmintonie w singlach, deblach oraz mikstach 2017. Pojedynki singlowe odbędą się 23 kwietnia 2017 r. a gry podwójne 30 kwietnia 2017 r. w Hali sportowej w Stróży przy gimnazjum nr. 2 więcej w regulaminie na stronie www.mksbad.pl Zapisy najpóźniej w przeddzień turnieju do godz.16:00 Prosimy o przybycie osoby, które będą dekorowane za Grand Prix TKKF UKLEJNA Myślenice sezon 2016/2017. tabela w załączniku. Dekoracja nastąpi przed otwarciem...

 

K O M U N I K A T - woda zdatna do picia

K O M U N I K A T - woda zdatna do picia

Urząd Gminy  Informuje Użytkowników wodociągu gminnego, że w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że woda z wodociągu nadaje sie do spożycia. Komunikat do pobrania - kliknij-

 

Ogłoszenie o Przetargu Publicznym na Sprzedaż Samochodu Osobowego Volkswagen T4 Transporter

Ogłoszenie o Przetargu Publicznym na Sprzedaż Samochodu Osobowego Volkswagen T4 Transporter

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć: po uprzednim zgłoszeniu się i umówieniu terminu pod nr tel. 12 27 48 050 wew. 11, za budynkiem Ośrodka Zdrowia Pcim 5, w dniach od 13.04.2017 r. do 21.04.2017 r. do godz. 12:00. Pobierz całość ogłoszenie - kliknij - Pobierz wzór oferty i umowy - kliknij - Sprostowanie oczywistej omyłki: na stronie 3 ogłoszenia wpisano błędną datę składania ofert: jest "do dnia 24.04.2017 r. do godz. 12:00" ma być: "do dnia 21.04.2017 r. do godz. 12:00"   Sprzedaż samochodu nie podlega ustawie o podatku od towarów i...

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Pcim informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych  i remontowo-budowlanych w Gminie Pcim odbędzie się w miesiącu kwiecień b.r., tj:   - Pcim:     Pcim Sucha, Działy, Pcim Krzywica, Świątki, Górzany, Chałupniki, Mizery, Gromki, Nadrabie, Hajdamaki – 26.04.2017     Pcim Łuczany, Kąt, Pcim Centrum, Madoń, Marchówka, Krzczonówka – 27.04.2017   - Stróża Górna i Stróża Dolna – 25.04.2017   - Trzebunia – 24.04.2017         Zainteresowanych prosimy...

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu