Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

,,W europejskim edukacyjnym kręgu"

,,W europejskim edukacyjnym kręgu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kwota dofinansowania wynosi 31 766,00 EUR , co stanowi równowartość 134 548,07 PLN. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje akcję KA 1 - Mobilność edukacyjna. Projekty realizowane w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę...

 

Ogłoszenie o Przetargu Publicznym - Sprzedaż Samochodu Pożarniczego

skan ogłoszenia o przetargu - kliknij,aby pobrać-

 

Znaleziony pies czeka na swojego właściciela

Znaleziony pies czeka na swojego właściciela

W miejscowości Trzebunia - Gmina Pcim na roli Woźnicowej został znaleziony pies (jak na zdjęciu). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Pcim: tel. (12) 274 80 50 wew. 19  

 

5 grudnia 2016 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Pcim

5 grudnia 2016 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Pcim

Porządek obrad: 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Pcim. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pcim na 2017 rok  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pcim na 2017 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pcim. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości...

 

Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Pcim  informuje, iż od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. trwają konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji. Pliki do pobrania - kliknij -

 

Srebro dla Cheerleaders Infinity!!!

Srebro dla Cheerleaders Infinity!!!

Drugie miejsce i srebrne medale wywalczyła grupa Cheerleaders Infinity z Uczniowskiego Klubu Sportowego KONIK z Pcimia w Międzynarodowej Edycji Zawodów Grand Prix Polski Cheerleaders, które odbyły się w Krakowie 19 listopada 2016. W Powiatowej Gimnazjadzie zespół Infinity Midi zajął pierwsze miejsce, a w zawodach wojewódzkich miejsce drugie. W drużynach Infinity, Infinity Midi, Lollypops, Cherries i MiniMini jest łącznie 80 dziewcząt, które na co dzień trenują pod okiem trenerek Beaty Burtan i Barbary Burtan. Taniec sportowy cheerleaders wymaga niezwykłej sprawności. Łączy w...

 

"Już pływam" - program "uczący" dzieci pływania oraz technik oddychania w wodzie

W okresie od kwietnia do czerwca oraz od września do listopada 2016 Gmina Pcim zagospodarowała czas wolny dla dzieci i młodzieży organizując zajęcia rekreacyjno-sportowe pod nazwą „Już pływam”. Projekt finansowany był z budżetu Województwa Małopolskiego i ze środków własnych gminy oraz wkładu rodziców. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni  Aquarius w  Myślenicach. Z nauki pływania skorzystało 150 uczniów z pięciu Szkół Podstawowych: - Szkoła Podstawowa nr 1 Pcim – 4 grupy ( 45 osób ) - Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu – 1 grupa ( 15 osób...

 

Kolejny znaleziony pies czeka na swojego właściciela

Kolejny znaleziony pies czeka na swojego właściciela

W okolicy Pcimia Centrum przy drodze lokalnej została znaleziona młoda, ruda suczka. Zainteresowanych prosimy o kontakt - tel. 605 576 196

 

Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie dużych firm. W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto). Rozszerzenie...

 

Zmiana Przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zmiana Przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

UWAGA!!! ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT Jeśli jesteś posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owcy, kozy, świni) ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA ARiMR Myślenice ul. Słowackiego 100A, aby dokonać spisu zwierząt w stadzie Co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia, dokonaj spisu zwierząt przebywających w Twojej siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieść w księgach rejestracji. W terminie 7 dni od dnia dokonania...

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca Spółdzielnia Socjalna PRIMA Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pcimiu